August Gillé (1892-1989)

Welkom op de website over de kunstenaar August Gillé, een èchte kunstenaar: rijk aan woorden, kleuren en beelden. Een asceet met een kunstenaarsziel, de mensgeworden eenvoud.

Ondanks zijn vriendschappen met Alice Nahon, Prosper De Troyer, Van De Woestijne en vele anderen trok hij zich terug uit alle bekendheid en begroef zichzelf. Hij schonk zijn hele oeuvre aan de gemeente Bonheiden-Rijmenam met de vraag om zijn werken in de openbaarheid te brengen. Gillé is immers geen lokale zondagsschilder maar een kunstenaar die behoort tot wat men kan noemen "de Vergeten Mechelse School na WO 1", iemand die ontbreekt in nationale en internationale publicaties.

Nu ligt hij begraven onder een steen, als oudstrijder, op het kerkhof te Rijmenam: sober en eenvoudig, zoals August ‘Staf’ Gillé ook zelf was zonder al te veel franjes.
Een deel van zijn prachtige werken op papier zijn ondergebracht in zijn voormalig huis, een oude school te Rijmenam (Mart) waar men op gemeentelijk vlak eind jaren ’80, grootse plannen had om na zijn overlijden dit om te bouwen tot een A. Gillé museum. Zijn andere werken werden ondergebracht in het vroegere gemeentehuis te Rijmenam, St.-Maartensberg.

Bestofte vuile houten fichebakken zijn nu de enige getuigen die de omvang van zijn oeuvre weergeven:
ongeveer 10.000 werken: werken op doek, op papier, tekeningen, studies, beeldhouwwerken, objets trouvés,... Rondom en op elkaar honderden mappen met nog meer werken, duizenden werken... Kilo's kunstschatten, 70 jaren noeste arbeid... (Gillé begon te schilderen in 1919 tot en met 1989).

Deze site heeft als eerste doel de bekendheid van deze 'vergeten’ kunstenaar op te waarderen en zijn kunst uit het regionale isolement te halen. Gillé droeg tijdens zijn leven, op 25/3/1980, zijn volledig oeuvre en bezittingen over aan een gemeentelijke vzw. Krankhoeve als eerste steun voor het propageren van zijn werk. “Het kwam er nu op aan zinvol gebruik te maken van deze schenking” (Robert Melders, 1983). Gelukkig waaide er een andere wind vanaf 2007 en werden de mogelijkheden onderzocht op welke manier men August Gillé volwaardig zou kunnen rehabiliteren. Zo werden er constructieve voorstellen gerealiseerd zoals de AUGUST GILLÉ TUIN in het centrum van Bonheiden met een afgietsel in brons van een beeld van Gillé (ingehuldigd 09/2013), er werden tevens ook 12 werken gerestaureerd (5/1/2015) waarvan één groot werk een centrale plaats krijgt in de Raadzaal van het gemeentehuis terwijl de andere werken permanent tentoongesteld zullen worden in een aparte ruimte in het nieuwe Kunstencentrum 't Kranske in een uitwisselingsprogramma. De vriendschap tijdens het Interbellum tussen August Gillé en Alice Nahon zal als uitgangspunt aangewend worden om in 2017 een groot event te organiseren door de gemeenten Bonheiden en Putte waarin de beeldende kunst van August een antwoord zal bieden op de vragen van de poëtische verzen van de gevierde dichteres Alice. Eveneens zullen de kunstwerken van Gillé uitgeleend worden zodat de nationale erkenning postuum toch nog een feit wordt!
Het is de bedoeling via de multimedia het grote publiek kennis te laten maken met zijn werk, persoonlijkheid en zijn uitzonderlijke talenten...

Dominik LYBAERT, januari 2015

Dank aan de gemeente Bonheiden en vzw Krankhoeve voor de ondersteuning van mijn website en eveneens bijzondere dank aan Tom (Pc-ateljee, Bonheiden) die al mijn ideeën, teksten en foto’s op de juiste manier programmatisch wist te vertalen.